Cijferverantwoording

Op het dashboard staan veel cijfers die informatie geven over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. We houden zicht op het virus door trends te volgen in verschillende databronnen.

Per onderwerp geven we de volgende uitleg of informatie:

Waar komen de cijfers vandaan?

Bronvermelding en verwijzingen

Hoe komen de cijfers tot stand?

Uitleg over de onderzoeken en berekeningen

Aanpassingen en correcties

Welke wijzigingen zijn er wanneer gedaan op het dashboard door de tijd heen?

Algemeen

Uitleg over “Waarde van” en “Verkregen op”
Aantallen per 100.000 inwoners
Gemeentelijke herindeling
Leeftijdsgroepen in grafieken
Gemiddelde over zeven dagen

Ontwikkeling van het virus

Virusdeeltjes in rioolwater
Testen
Reproductiegetal
Varianten van het coronavirus
Sterfte

Gevolgen voor de zorg

Ziekenhuizen in beeld
Patiënten in beeld
Kwetsbare groepen en 70-plussers

Wat kunt u zelf doen

Vaccinaties
Gedrag

Gearchiveerd

Positieve testen
Sterfte RIVM
Gehandicaptenzorg
Thuiswonende 70-plussers
Bron- en contactonderzoek GGD'en
CoronaMelder
Leveringen en voorraden vaccins & vaccinatiebereidheid
Besmettelijke mensen
Patiënten met klachten bij de huisarts