Toegankelijkheid

We willen graag dat iedereen toegang heeft tot het Coronadashboard, vanaf elke mobiele telefoon, tablet of PC en in iedere browser. De informatie op dit dashboard kan ingewikkeld zijn. Daarom spannen we ons in om deze informatie voor iedereen begrijpelijk te maken, in het Nederlands én in het Engels.

Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Neem contact met ons op per e-mail.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat websites van de overheid moeten voldoen aan eisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Dat is een verzameling richtlijnen voor de toegankelijkheid van websites, gericht op mensen met een beperking.

In het toegankelijkheidsrapport is te lezen waar het dashboard wel en niet aan voldoet als het om de toegankelijkheid gaat, naast de toegankelijkheidsverklaring van het dashboard. Deze verklaring is voor het laatst herzien op 1 december 2023.

Het dashboard werkt continu aan de verbeterpunten die in het rapport zijn benoemd. Daarnaast evalueren en verbeteren we de toegankelijkheid voortdurend.

Hoe verbeteren wij de toegankelijkheid van het Coronadashboard?

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid door:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen bij het ontwerpen, bouwen en schrijven van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen controleren regelmatig of onderdelen van de website goed toegankelijk zijn. Zowel het gebruik van de website als de inhoud. Gevonden problemen lossen wij op.
  • Gebruikers: we vragen regelmatig gebruikers van het dashboard naar hun ervaringen en verbeteren onze website daarmee.
  • Kennis van team: onze team houdt hun kennis over toegankelijkheid bij en past dit toe.