Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Ziekenhuizen in beeld

Waar komen de cijfers vandaan?

Bedbezetting per dag en door de tijd heen
De cijfers over de bezetting van ziekenhuisbedden en intensive care (IC) bedden komen van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Deze data zijn beschikbaar als open data. Per 1 juli 2021 baseert het LCPS de cijfers in het weekend op (historische) gegevens die bij het LCPS bekend zijn.

Hoe komen de cijfers tot stand?

Bezetting ziekenhuisbedden
Het LCPS registreert hoeveel bedden op de verpleegafdelingen bezet zijn door COVID-19-patiënten. De gegevens vóór 1 juni 2020 zijn mogelijk minder betrouwbaar, omdat het LCPS toen nog bezig was de registratie op te zetten. Het LCPS verzamelt sinds oktober 2020 ook cijfers over nieuwe ziekenhuisopnames.

Bezetting IC-bedden
In de data van het LCPS staan zowel het aantal IC-bedden bezet door COVID-19-patiënten, als het aantal IC-bedden bezet door overige patiënten. De bezetting van IC-bedden is exclusief eventuele Nederlandse patiënten in Duitsland. Dat is omdat dit cijfer primair bedoeld is om capaciteit op Nederlandse IC’s te tonen. De gegevens vóór 1 juni 2020 zijn mogelijk minder betrouwbaar, omdat het LCPS toen nog bezig was de registratie op te zetten.

Verschillen tussen de cijfers
Er zijn verschillen tussen de registratiesystemen van LCPS en NICE. Het systeem van LCPS richt zich op de bedbezetting (capaciteit), het systeem van NICE op patiënten. Een toename van de bezetting zegt maar voor een deel iets over het aantal nieuwe patiënten. Zo is een bed bijvoorbeeld niet meteen beschikbaar als er een patiënt is ontslagen. Ook is het mogelijk dat één bed gedurende de dag door meerdere patiënten bezet wordt. Beide dataverzamelingen bevatten dus verschillende gegevens en dienen andere doelen. De cijfers zijn niet zonder meer uitwisselbaar.

Aanpassing in de definities LCPS

Het LCPS heeft de definities aangepast. Een ontlabelde patiënt wordt per 12 december 2022 niet meer als COVID-bezetting gerekend als de patiënt met een indicatie COVID is opgenomen en binnen dezelfde opnameperiode of in het tijdsbestek van één maand als negatief en/of zonder besmettingsrisico is. Eerder werden ontlabelde patiënten weergegeven als COVID-bezetting.