Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Sterfte RIVM

Waar komen de cijfers vandaan?

Aantal overleden COVID-19-patiënten
De cijfers over sterfte komen van het RIVM. Deze gegevens zijn beschikbaar als open data.

Overleden COVID-19 patiënten per leeftijdsgroep
De grafiek met de leeftijdsverdeling op landelijk niveau is gebaseerd op een open databestand van het RIVM.

Hoe komen de cijfers tot stand?

Aantal overleden COVID-19-patiënten
Het gaat om het aantal overleden COVID-19-patiënten dat gemeld is aan het RIVM in de afgelopen 24 uur. De getoonde datum is de datum van melding door de GGD bij het RIVM. Dat is dus niet hetzelfde als de datum waarop mensen zijn overleden. Het werkelijke aantal overleden COVID-19-patiënten is hoger dan het aantal overleden personen gemeld door het RIVM, omdat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19.

Overleden COVID-19 patiënten per leeftijdsgroep
Iedereen onder de 50 jaar wordt in dezelfde leeftijdsgroep geplaatst, omdat die gegevens vanwege de kleine aantallen te herleiden zijn naar individuen, in combinatie met de uitsplitsing van COVID-19-sterfte op het dashboard.

Aanpassingen en correcties

Wijziging aanlevering data vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt er geen aanvullende informatie meer van mensen met een positieve coronatestuitslag verzameld. Deze informatie werd door de GGD’en verzameld en was een belangrijke informatiebron in een eerder stadium van de COVID-19 pandemie.

Ondertussen zijn er andere monitoringsinstrumenten en informatiebronnen (zoals Infectieradar, rioolwater- en kiemsurveillance en ziekenhuisregistraties) belangrijk geworden of verder ontwikkeld.

De data van het CBS wordt nog steeds bijgewerkt op de actuele Sterfte pagina. Dit blijft tijdig inzicht geven in trends in de totale sterfte en wordt wekelijks gerapporteerd op ons dashboard.

Als de epidemiologische situatie verandert en extra databronnen nodig zijn, dan kunnen de GGD’en gevraagd worden om weer aanvullende informatie aanleveren.