Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Gehandicaptenzorg

Waar komen de cijfers vandaan?

De cijfers over de gehandicaptenzorg zijn afkomstig van het RIVM. Het RIVM levert de cijfers aan als open data.

Hoe komen de cijfers tot stand?

Positief geteste bewoners
Sinds 1 juli 2020 registreren de GGD'en bij iedere melding of een nieuw besmette persoon een bewoner is van een gehandicaptenzorginstelling. Het RIVM merkt een persoon aan als een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling als deze volgens de gegevens van het centrale administratiesysteem OSIRIS een bewoner is van een gehandicaptenzorginstelling. Als niet bekend is of een persoon in een gehandicaptenzorginstelling woont, dan telt het RIVM de persoon mee als bewoner als deze voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • De persoon is geen zorgmedewerker en de locatie van de besmetting is een 'gehandicaptenzorginstelling'.
  • De persoon is geen zorgmedewerker en kan op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt worden aan een gehandicaptenzorginstelling.

Locaties
Met locaties bedoelen we de 2586 gehandicaptenzorglocaties die volgens Zorgkaart Nederland bekend zijn als woning voor personen met een beperking in Nederland. Het RIVM heeft het totaal aantal locaties per veiligheidsregio aangeleverd. Locaties met dezelfde postcode rekent het RIVM tot één locatie. Het RIVM volgt hierbij dezelfde logica als bij het bepalen van het aantal besmette locaties. Het totaal aantal locaties per veiligheidsregio is nodig om het percentage besmette locaties te berekenen. Voor het landelijke totaal van locaties tellen we de totalen van alle veiligheidsregio's bij elkaar op.

Overleden bewoners
Het aantal overleden bewoners van een gehandicaptenzorglocatie tonen we op basis van de datum van overlijden. Deze datum is echter niet altijd bekend. Als dit zo is, dan tonen we deze gevallen niet op het dashboard.

Gemiddelde over 7 dagen
In de grafiek over het aantal positief geteste bewoners en in de grafiek over het aantal overleden bewoners tonen we ook een gemiddelde over 7 dagen.

Aanpassingen en correcties

Wijziging aanlevering data vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt er geen aanvullende informatie meer van mensen met een positieve coronatestuitslag verzameld. Deze informatie werd door de GGD’en verzameld en was een belangrijke informatiebron in een eerder stadium van de COVID-19 pandemie.

Ondertussen zijn er andere monitoringsinstrumenten en informatiebronnen (zoals Infectieradar, rioolwater- en kiemsurveillance en ziekenhuisregistraties) belangrijk geworden of verder ontwikkeld.

De pagina Gehandicaptenzorg wordt niet meer bijgewerkt. Beschikbare informatie zal geplaatst worden op een nieuwe pagina over kwetsbare groepen en 70-plussers.

Als de epidemiologische situatie verandert en extra databronnen nodig zijn, dan kunnen de GGD’en gevraagd worden om weer aanvullende informatie aanleveren.

Veranderingen in de cijfers
Voor meldingen van positief geteste bewoners zonder vermelde eerste ziektedag wordt door het RIVM een berekende eerste ziektedag vastgesteld. Vanaf 16 juli 2021 is deze rekenmethode aangepast. De cijfers van het aantal besmette locaties zijn met terugwerkende kracht aangepast op het dashboard.

Vanaf november 2021 wordt vanwege afgeschaald Bron- en Contactonderzoek niet standaard nagevraagd of personen in een instelling wonen. Voor gehandicaptenzorginstellingen is het niet goed mogelijk om op basis van andere gegevens (zoals postcode en leeftijd) te bepalen of iemand een bewoner hiervan is. Om deze reden zijn de cijfers niet realistisch.