Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Gedrag

Waar komen de cijfers vandaan?

De uitkomsten van het gedragsonderzoek komen elke drie weken van het RIVM. Deze gegevens zijn beschikbaar als open data.

Hoe komen de cijfers tot stand?

Het RIVM laat elke drie weken met een enquête onderzoeken in hoeverre mensen de coronaregels volgen en steunen. Het RIVM gebruikt de woorden 'naleving en draagvlak voor de gedragsregels'; op ons dashboard gebruiken wij de woorden 'coronaregels volgen en steunen'. Aan het RIVM-onderzoek ‘Naleving van en draagvlak voor de basis gedragsregels’ doen ongeveer 5000 mensen van 16 jaar en ouder mee.

Aanpassingen en correcties

Coronaregels aanpassing meetronde 12 van het onderzoek (11-17 mei 2021)

Avondklok
De avondklok is op 28 april 2021 afgeschaft. Het RIVM meet het volgen en steunen van deze coronaregel daarom ook niet meer. Op het dashboard tonen we cijfers over de avondklok tot 26 april.

Blijf thuis bij klachten
Tot en met meetronde 11 (11-17 mei 2021) kon het voorkomen dat het RIVM ten onrechte een aantal mensen optelde bij de groep die geen gehoor gaf aan de coronaregel 'blijf thuis bij klachten'. Dit waren de mensen die COVID-achtige klachten hadden en naar buiten gingen, maar pas nadat ze negatief waren getest. Ook kon het voorkomen dat mensen om een (dringende) medische reden naar buiten gingen zonder eerst negatief getest te zijn. Mensen die dat deden, voldoen wel aan de coronaregel, ondanks dat zij niet thuisbleven. Vanaf meetronde 12 heeft het RIVM de meting daarom aangepast.

Omdat het RIVM de vraag heeft aangepast, tonen we op het dashboard alleen de data op basis van de nieuwe vraagstelling. De oude data staan nog wel in de open data van het RIVM.

Werk volledig thuis als dat kan
De coronaregel ‘werk volledig thuis als dat kan’ is in meetronde 14 (29 juni - 5 juli 2021) en meetronde 15 (13-19 juli 2021) niet gemeten, omdat de maatregel tijdelijk was afgeschaft. Vanaf meetronde 16 (3-9 augustus 2021) is de coronaregel weer gemeten. De coronaregel ‘werk volledig thuis als dat kan’ is vanaf meetronde 19 (5 – 11 oktober 2021) aangepast naar ‘werk thuis als het kan, en op kantoor als het moet’, omdat de maatregel is aangepast. Op het dashboard is dit ingekort in: 'werk thuis als het kan'.

Houd 1,5 meter afstand
De coronaregel ‘houd 1,5 meter afstand’ is vanaf meetronde 19 (5 – 11 oktober 2021) aangepast naar ‘afstand houden’, omdat de maatregel is aangepast. Het is vanaf 25 september 2021 niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden, maar het is nog wel een advies.

Vermijd drukke plekken
De coronaregel ‘vermijd drukke plekken’ is vanaf meetronde 19 (5 - 11 oktober 2021) niet meer gemeten, omdat de maatregel per 25 september 2021 is afgeschaft.

Zorg voor voldoende frisse lucht in huis
De coronaregel ‘zorg voor voldoende frisse lucht in huis’ is een nieuwe basisregel, die vanaf meetronde 19 (5 - 11 oktober 2021) is toegevoegd aan de lijst met coronaregels.