Cijferverantwoording
- Cijferverantwoording

Aantallen per 100.000 inwoners

Waar komen de cijfers vandaan?

De cijfers over de inwoneraantallen komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoe komen de cijfers tot stand?

Om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken, rekenen we sommige cijfers om naar cijfers per 100.000 inwoners. Dat doen we zodat we grotere gemeenten en kleinere gemeenten beter met elkaar kunnen vergelijken.

Anders zouden bijvoorbeeld gemeenten als Amsterdam en Rotterdam altijd hoge cijfers hebben, omdat daar veel meer mensen wonen dan in kleinere gemeenten.

Rekenvoorbeeld
In Katwijk hebben 47 inwoners een positieve testuitslag gehad op 65.995 inwoners. De rekensom is 47 / 65.995 x 100.000 ≈ 71,2.
Per 100.000 inwoners hebben in Katwijk 71,2 inwoners een positieve testuitslag gehad.

In Amsterdam hebben 455 inwoners een positieve testuitslag gehad op 873.338 inwoners. De rekensom is 455 / 873.338 x 100.000 52,1.
Per 100.000 inwoners hebben in Amsterdam 52,1 inwoners een positieve testuitslag gehad.