Het risiconiveau in Nederland

Het risiconiveau in Nederland is:

risiconiveau
3
Ernstig
Dit niveau geldt sinds 2 november 2021 en is opnieuw vastgesteld op 18 januari 2022.
IC opnames
17
Gemiddelde van 8 tot 14 januari.Bron: NICE via RIVM
Ziekenhuisopnames
113
Gemiddelde van 7 tot 13 januari.Bron: NICE via RIVM

Het risiconiveau wordt elke dinsdag opnieuw bepaald.

Het risiconiveau geeft informatie over de druk op de zorg door patiënten met COVID-19. Er zijn drie risiconiveaus mogelijk: (1) waakzaam, (2) zorgelijk en (3) ernstig. Welk risiconiveau geldt, hangt af van het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames en het gemiddelde aantal IC-opnames in 7 dagen.

Wanneer geldt welk risiconiveau?

In het plaatje hieronder staat welk risiconiveau bij een bepaald aantal ziekenhuisopnames of IC-opnames van patiënten met COVID-19 hoort. Het ernstigste cijfer bepaalt het risiconiveau.

Voorbeeld risiconiveaus

Voorbeeld 1: als het aantal IC-opnames 15 is en het aantal ziekenhuiscijfers 35, dan is het risiconiveau ‘Zorgelijk’.

Voorbeeld 2: als het aantal IC-opnames 15 is en het aantal ziekenhuisopnames 105, dan is het risiconiveau ‘Ernstig’.

Wat betekent het risiconiveau voor de maatregelen?

Als het risiconiveau verandert, betekent dat niet automatisch dat ook de maatregelen veranderen. Om te bepalen welke maatregelen nodig zijn, kijkt het kabinet namelijk niet alleen naar het risiconiveau. Het is ook belangrijk om te weten hoeveel ruimte er nog is op de IC en hoe druk het is in andere onderdelen van de zorg. En of de mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis terecht komen gevaccineerd zijn of niet. Ook kijkt het kabinet naar hoeveel mensen positief getest zijn en hoeveel virus er in het rioolwater zit.

Het kabinet gebruikt daarbij de uitleg van het RIVM bij de cijfers en het advies van het OMT. Het kabinet weegt mee wat de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van de maatregelen zijn.

De maatregelen die gelden in Nederland, hangen dus altijd van meer af dan alleen het aantal COVID-19-patiënten in het ziekenhuis.

Hoeveel ruimte is er eigenlijk op de IC voor COVID-19-patiënten?

In Nederland zijn voor een korte periode waarin het heel druk is maximaal ongeveer 1350 IC-bedden beschikbaar. Daarvan zijn er dan ongeveer 200 voor COVID-19-patiënten. De andere bedden zijn voor acute zorg, planbare zorg en inhaalzorg, grieppatiënten en noodgevallen.

Acute zorg is bijvoorbeeld voor iemand met een zwangerschapsvergiftiging of een gescheurde aorta. Planbare en inhaalzorg is voor patiënten die na een operatie naar de IC moeten. Noodgevallen zijn bijvoorbeeld slachtoffers van een ernstig ongeluk of een ramp.

Als het gaat over ‘beschikbare bedden’ betekent dat niet alleen dat er bedden zijn. Het betekent vooral dat er genoeg mensen zijn om goed te zorgen voor de patiënten in die bedden.

Disclaimer