Het risiconiveau in Nederland

Het risiconiveau in Nederland is: zorgelijk

Dit niveau geldt sinds 12 oktober 2021 en is opnieuw vastgesteld op 19 oktober 2021.

Het risiconiveau geeft informatie over de druk op de zorg door patiënten met COVID-19. Er zijn drie risiconiveaus mogelijk: (1) waakzaam, (2) zorgelijk en (3) ernstig. Welk risiconiveau geldt, hangt af van het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames en het gemiddelde aantal IC-opnames in 7 dagen.

Het risiconiveau wordt elke dinsdag opnieuw bepaald.

Aantal IC-opnames
Dit gemiddelde gaat over de periode van 9 tot en met 15 oktober 2021. De meest recente dagen tellen niet mee in het gemiddelde, omdat de cijfers over deze dagen nog niet compleet zijn.
Aantal ziekenhuisopnames
Dit gemiddelde gaat over de periode van 8 tot en met 14 oktober 2021. De meest recente dagen tellen niet mee in het gemiddelde, omdat de cijfers over deze dagen nog niet compleet zijn.

Wanneer geldt welk risiconiveau?

In het plaatje hieronder staat welk risiconiveau bij een bepaald aantal ziekenhuisopnames of IC-opnames van patiënten met COVID-19 hoort. Het ernstigste cijfer bepaalt het risiconiveau.

Tabel met cijfers die horen bij een bepaald risiconiveau. Als er minder dan 10 IC-opnames per dag zijn, is het risiconiveau waakzaam. Tussen de 10 en 25 IC-opnames is zorgelijk en het niveau is ernstig bij meer dan 25 IC-opnames per dag. Als er minder dan 40 ziekenhuisopnames per dag zijn is het risiconiveau waakzaam. Tussen de 40 en 100 is zorgelijk en het niveau is ernstig bij meer dan 100 ziekenhuisopnames per dag.

Voorbeeld 1: als het aantal IC-opnames 15 is en het aantal ziekenhuiscijfers 35, dan is het risiconiveau ‘Zorgelijk’.

Voorbeeld 2: als het aantal IC-opnames 15 is en het aantal ziekenhuisopnames 105, dan is het risiconiveau ‘Ernstig’.

Wat betekent het risiconiveau voor de maatregelen?

Als het risiconiveau verandert, betekent dat niet automatisch dat ook de maatregelen veranderen. Om te bepalen welke maatregelen nodig zijn, kijkt het kabinet namelijk niet alleen naar het risiconiveau. Het is ook belangrijk om te weten hoeveel ruimte er nog is op de IC en hoe druk het is in andere onderdelen van de zorg. En of de mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis terecht komen gevaccineerd zijn of niet. Ook kijkt het kabinet naar hoeveel mensen positief getest zijn en hoeveel virus er in het rioolwater zit.

Het kabinet gebruikt daarbij de uitleg van het RIVM bij de cijfers en het advies van het OMT. Het kabinet weegt mee wat de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van de maatregelen zijn.

Aantal bezette bedden door COVID-19-patiënten op de IC
Aantal bezette bedden door COVID-19-patiënten op de verpleegafdeling

De maatregelen die gelden in Nederland, hangen dus altijd van meer af dan alleen het aantal COVID-19-patiënten in het ziekenhuis.

Hoeveel ruimte is er eigenlijk op de IC voor COVID-19-patiënten?

In Nederland zijn voor een korte periode waarin het heel druk is maximaal ongeveer 1350 IC-bedden beschikbaar. Daarvan zijn er dan ongeveer 200 voor COVID-19-patiënten. De andere bedden zijn voor acute zorg, planbare zorg en inhaalzorg, grieppatiënten en noodgevallen.

Acute zorg is bijvoorbeeld voor iemand met een zwangerschapsvergiftiging of een gescheurde aorta. Planbare en inhaalzorg is voor patiënten die na een operatie naar de IC moeten. Noodgevallen zijn bijvoorbeeld slachtoffers van een ernstig ongeluk of een ramp.

Als het gaat over ‘beschikbare bedden’ betekent dat niet alleen dat er bedden zijn. Het betekent vooral dat er genoeg mensen zijn om goed te zorgen voor de patiënten in die bedden.