Gevolgen voor de zorg
- Ziekenhuizen in beeld

Ziekenhuizen in beeld

Op deze pagina tonen we de invloed van COVID-19 op de ziekenhuizen en de zorg. Groei van het aantal opnames en de bedbezetting door COVID-19 kan leiden tot druk op de zorg.

Het LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) registreert hoeveel bedden op de verpleegafdelingen bezet zijn door COVID-19-patiënten.

Laatste waardes verkregen op woensdag 28 februari 2024. Wordt op woensdag bijgewerkt.

Bron: LCPS

Gemiddelde bedbezetting per dag

Dit is de gemiddelde bezetting van de ziekenhuisbedden en IC-bedden door COVID-19 patiënten per dag, berekend over de voorgaande 7 dagen.

Bezetting van ziekenhuisbedden
111
31,2 minder dan de vorige dagwaarde

Het gemiddeld aantal bezette ziekenhuisbedden per dag (zonder IC-bedden) door COVID-19-patiënten, vergeleken met de week ervoor.

Bezetting van IC-bedden
6,6
0,2 meer dan de vorige dagwaarde

Het aantal bezette IC-bedden door COVID-19-patiënten, vergeleken met de week ervoor.

Waarde van donderdag 22 februari 2024 - woensdag 28 februari 2024 · Bron: LCPS

Gemiddelde opnames per dag

Dit is het gemiddelde aantal opgenomen COVID-19-patiënten per dag in het ziekenhuis of op de IC, berekend over de voorgaande 7 dagen.

Aantal opnames in het ziekenhuis
24

Het gemiddelde aantal opnames per dag in het ziekenhuis (zonder de IC), berekend over de voorgaande 7 dagen.

Aantal opnames op de IC
1

Het gemiddelde aantal opnames per dag op de IC, berekend over de voorgaande 7 dagen.

Waarde van donderdag 22 februari 2024 - woensdag 28 februari 2024 · Bron: LCPS

Opnames door de tijd heen

Deze grafiek laat de ziekenhuisopnames zien op de dag dat COVID-19-patiënten zijn opgenomen op werkdagen.

Op de kaart wordt "Toon alles" getoond
Op de kaart wordt "Afgelopen 30 dagen" getoond
Op de kaart wordt "Afgelopen 3 maanden" getoond
Op de kaart wordt "Afgelopen half jaar" getoond
Op de kaart wordt "Afgelopen jaar" getoond
In deze grafiek staan de ziekenhuisopnames (inclusief directe IC-opnames) op de dat dag mensen zijn opgenomen met COVID-19. Let op: omdat het aanmelden van ziekenhuisopnames vaak een paar dagen later gebeurt, zijn de laatste dagen nooit compleet. Zo kan het lijken alsof het aantal ziekenhuisopnames afneemt, terwijl dit niet zo is. De lijn van het gemiddelde over de laatste zeven dagen ontbreekt daarom in het laatste deel van de grafiek. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
0
  • Gemiddeld aantal van 7 dagen
  • Ziekenhuisopnames

Bron: LCPS