Ontwikkeling van het virus

Sterfte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt hoeveel mensen zijn overleden. Het CBS vergelijkt dit aantal met het verwachte aantal overleden mensen op basis van de afgelopen jaren.

Niet alle patiënten worden getest en er is geen meldingsplicht voor overlijden aan corona. Hierdoor geeft de informatie van het CBS een vollediger beeld, dan sterfte door corona gemeld aan de GGD.

Laatste waardes verkregen op woensdag 29 november 2023. Wordt op woensdag bijgewerkt.

Bron: CBS

Overledenen per week

Deze grafiek laat zien of er meer of minder mensen zijn overleden dan verwacht. Er is sprake van oversterfte als meer mensen overlijden dan verwacht.

De oranje lijn laat zien hoeveel mensen er per week zijn overleden. De blauwe lijn en de strook daaromheen laten zien hoeveel overledenen het CBS had verwacht op basis van voorgaande jaren.

Deze grafiek laat zien of er in een bepaalde week meer of minder mensen zijn overleden dan verwacht. De lijn ‘Daadwerkelijk aantal overledenen’ laat zien hoeveel mensen er per week zijn overleden sinds 16 maart 2020. De lijn ‘Verwacht aantal overledenen’ en de strook daaromheen laten zien hoeveel overledenen het CBS had verwacht op basis van hoeveel mensen in vorige jaren zijn overleden per week. Gebruik het toetsenbord om door de tijd in de grafiek te navigeren. Pijltjestoetsen links en rechts gaan achteruit en vooruit in de tijd. Met het minderdanteken < en meerdanteken > kun je terug of verder gaan. Met page-up en page-down maak je grotere stappen. Met de Home-toets en End-toets ga je naar het begin en einde van de tijdbalk.
  • Verwacht aantal overledenen
  • Daadwerkelijk aantal overledenen
  • Boven- en ondergrens van verwacht aantal overledenen

Bron: CBS

Sterfte door corona gerapporteerd door het CBS

Het CBS publiceert over oorzaken waaraan mensen overlijden. COVID-19 is een van die oorzaken. Het CBS rapporteert ieder kwartaal over de doodsoorzaken van het laatst bekende kwartaal. De cijfers zijn van ongeveer drie maanden geleden. In het rapport staat het aantal aan COVID-19 overleden mensen sinds het begin van de coronapandemie.

Lees op de website van het CBS de meest recente rapportage doodsoorzaken en meer informatie over sterfte per week.

Gearchiveerde grafieken

De grafieken hieronder worden niet meer bijgewerkt. Meer informatie en databestanden staan in de cijferverantwoording .