Terug naar alle artikelen

Wel en niet gevaccineerde patiënten in de ziekenhuizen

Dit artikel is niet actueel. Het RIVM heeft recentere cijfers gepubliceerd over gevaccineerde en ongevaccineerde COVID-19-patiënten in het ziekenhuis.

Wel of niet gevaccineerde mensen in de ziekenhuizen

Dit artikel geeft uitleg over wel en niet gevaccineerde patiënten in de ziekenhuizen.

Hoeveel COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen zijn wel gevaccineerd? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. We laten deze cijfers nu niet zien op het dashboard. Maar we kunnen wel cijfers laten zien op basis van een rondvraag onder longartsen, half juli gedaan door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Deze rondvraag geeft een beeld hoeveel mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen wel of niet gevaccineerd zijn.

Op het dashboard laten we zien hoeveel COVID-19-patiënten per dag in een ziekenhuis zijn opgenomen. Die cijfers zijn heel precies, omdat elke COVID-19-patiënt die wordt opgenomen in een ziekenhuis in een centraal systeem van Stichting NICE wordt geregistreerd. Die gegevens worden later verwerkt op het dashboard. In een ander registratiesysteem, namelijk van het RIVM (CIMS), wordt van alle mensen die hiervoor toestemming hebben gegeven, bijgehouden wie een vaccinatie heeft gekregen. In dat systeem wordt ook bijgehouden wie een eerste of een tweede prik heeft gehad. Vanwege privacyregels zijn de twee systemen nog niet aan elkaar gekoppeld. Daarom weten we niet automatisch van de COVID-19-patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis wie wel en niet gevaccineerd is. Aan het koppelen van die twee systemen, waarbij rekening wordt gehouden met de privacy van patiënten, wordt op dit moment gewerkt.

Rondvraag in ziekenhuizen

Om toch een beeld te krijgen van de ziekenhuisopnames en het effect van vaccinatie, heeft Stichting NICE een rondvraag gedaan bij de bestuurders van ziekenhuizen en heeft LCPS een steekproef gedaan onder longartsen bij alle ziekenhuizen. De meeste ziekenhuizen gaven een reactie. Van de 370 COVID-19-patiënten die in de week van 12 juli tot 19 juli in het ziekenhuis werden opgenomen, is van 320 patiënten bekend of zij gevaccineerd waren.

Opgenomen COVID-19-patiënten in de week van 12 tot 19 juli

Driekwart niet of deels gevaccineerd

Bijna driekwart van de COVID-19-patiënten uit deze steekproef (74%) die in de week van 12 juli zijn opgenomen in het ziekenhuis was niet gevaccineerd of maar deels gevaccineerd. COVID-19-patiënten die deels gevaccineerd zijn, hebben 1 van de 2 prikken gehad. 15% van de opgenomen patiënten was wel volledig gevaccineerd, maar daarvan had 5 % een al bekende slechte afweer, bijvoorbeeld door een afweerstoornis of het gebruik van medicijnen die de afweer verlagen. Van 11% van de COVID-19-patiënten waren niet genoeg gegevens beschikbaar of ze waren voor een andere aandoening dan COVID-19 opgenomen en testten in het ziekenhuis positief op het coronavirus. De steekproef wijst uit dat volledig gevaccineerde mensen veel minder kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen.

Disclaimer