Terug naar alle artikelen

Coronathermometer

De stand van de coronathermometer is op 6 juni 2023 voor het laatst bepaald en wordt niet meer bijgewerkt. Lees meer in de cijferverantwoording.

Op de pagina 'samenvatting' op het dashboard was van 16 september 2022 tot en met 20 juli 2023 de coronathermometer te zien. De thermometer gaf aan hoe het stond met de invloed op samenleving en de zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de uitleg hiervan door het RIVM.

Wat is de coronathermometer?

De thermometer laat in één oogopslag zien wat de epidemiologische situatie is. De thermometer heeft vier verschillende standen. Tot 14 maart 2023 werd de thermometer elke twee weken besproken, daarna besprak het RIVM elke vier weken de stand van de thermometer. Per eind juni wordt de stand niet meer bijgewerkt. De stand wordt indien nodig weer aangepast en toegepast als de situatie in Nederland verandert.

Wat toont de coronathermometer precies?

De coronathermometer toont de huidige en te verwachten invloed op de samenleving en de zorg in Nederland op basis van de ziektelast van het virus.

Een voorbeeld van een hoge ziektelast door het virus op de samenleving is een hoog ziekteverzuim. Dit gebeurt bijvoorbeeld als mensen, zoals leerkrachten of politieagenten, niet naar hun werk kunnen gaan vanwege corona.

In de stand van de thermometer worden ook eventuele onzekerheden door een nieuwe variant en te verwachten naleving van adviezen meegewogen.

Waar is de stand van de thermometer op het Coronadashboard op gebaseerd?

Het RIVM heeft verschillende bronnen en onderzoeken om de ontwikkeling van het virus in de gaten te houden. Zoals rioolwateronderzoek, Infectieradar, het onderzoek naar virusvarianten (kiemsurveillance) en het aantal positieve testen bij de GGD. Ook geven ziekenhuis- en IC-opnames een goed beeld van de ernst van het virus en de gevolgen voor de zorg. Daarnaast wordt de situatie in het buitenland gevolgd door nauw samen te werken met experts en organisaties uit het buitenland.

Naleving van adviezen en maatregelen, zoals testen, isolatie en vaccinatie, worden ook meegenomen in het bepalen van de thermometerstand. Minder mensen worden namelijk ernstig ziek door corona als meer mensen adviezen en maatregelen naleven.

Wat doet het Kabinet als de thermometer omhoog of omlaag gaat?

Als de coronathermometer omhoog of omlaag gaat, leidt dit niet automatisch tot maatregelen. Het betekent slechts dat de te verwachten infectiedruk of ziektelast verandert. Het is dan aan het Kabinet om te bepalen of en welke maatregelen zij neemt. Zo weegt het kabinet ook maatschappelijke overwegingen mee in de besluitvorming. De thermometer heeft dus geen directe relatie met maatregelen of sectorplannen.

Wat betekenen de verschillende standen van de thermometer?

De verschillende standen geven een inschatting van de invloed op de samenleving en de zorg. De generieke adviezen bij klachten zijn: Blijf thuis wanneer je ziek bent en overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken, vermijd bij klachten contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie, als contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker, hoest en nies in je elleboog, was vaak en goed je handen met water en zeep (ook als je geen klachten hebt) en zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

1. Laag
De basisadviezen blijven gelden. Wanneer iedereen deze opvolgt, is te verwachten dat de invloed op de samenleving en de druk op de zorg beperkt is.

2. Verhoogd
De basisadviezen blijven gelden. De invloed op de samenleving en de zorg is verhoogd. Vooral kwetsbare mensen lopen meer risico.

3. Hoog
De basisadviezen blijven gelden. De invloed op de samenleving en op de zorg neemt toe. Dit uit zich bijvoorbeeld in hoger ziekteverzuim in meerdere sectoren.

4. Zeer hoog
De basisadviezen blijven gelden. De invloed op de samenleving en op de zorg is zeer hoog. De gevolgen hiervan zijn merkbaar voor iedereen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Het responsteam van het RIVM heeft een zeer uitgebreid advies geschreven waarin de werking van de thermometer in detail wordt uitgelegd. Deze is hier te vinden.